Welkom

U bent van harte welkom op de website van DNND Talen.

DNND zorgt voor moderne cursussen Duits en Nederlands.
In elke cursus is er ruime aandacht voor de vaardigheden luisteren, lezen, schrijven en spreken. De huidige opvattingen over Europees talenonderwijs zijn basis en uitgangspunt voor het talenonderwijs.

DNND verzorgt “taalcursussen” vanuit de opvatting, dat iedereen een vreemde taal kan leren en dat ook nog met plezier.

Basis daarvoor zijn de aanpak en het lesmateriaal, die zich in pedagogisch-didactisch opzicht onderscheiden van traditionele methodieken.

Voor een vollediger overzicht van kenmerken: Bekijk de pagina didactiek.