Didactiek

Taal leren met plezier: Hét uitgangspunt voor alle cursussen van DNND.

De cursuseenheden zijn opgebouwd rond actuele thema’s uit de Duitse samenleving, waarin cultuur, geschiedenis, politiek en wetenschap en dergelijke worden belicht.

Vanuit deze thema’s worden diverse taalkundige aspecten behandeld.
Woordenschat, spelling e.d. worden vanuit deze thema’s aangeboden.
Ook noodzakelijke grammatica komt zo functioneel aan bod, niet in de vorm van regels en uitzonderingen daarop, maar overzichtelijk en inzichtelijk in schema’s of tabellen. Een voorbeeld is het DENKSCHEMA1234©️, waarmee met groot succes visueel, speels en zeer effectief  inzicht in bepaalde, complexe aspecten van de de Duitse taal wordt bereikt.

Om de cursus echt attractief te maken wordt er frequent gebruik gemaakt van diverse media.

handen

 

 

 

De syllabi zijn aantrekkelijk samengesteld!” (Drs. Paulien Mol, Universiteit van Amsterdam)