Visie

Bij het volgen van een cursus Duits vormen openheid in het onderlinge contact en open   communicatie over doelen, verwachtingen en te investeren tijd het fundament.

Communicatief Duits wordt interactief op ontspannen en effectieve wijze hoofd_hersengegeven.
Vanuit deze beginsituatie kan ontspannen en plezierig Duits worden geleerd.

Daarbij vormt het totaliteitsprincipe het uitgangspunt. De verschillende aspecten van het leren worden daarom integraal benaderd, hetgeen ook en vooral geldt voor grammatica. Ons hele leven is doordrenkt met teksten en teksten herbergen een grote hoeveelheid grammatica.

‘Grammatica ligt op straat’, zo kopte de Rheinische Post in een beschrijving over de visie en de didactiek van DNND.

De Duitse grammatica en spelling zijn moeilijker dan dat in het Engels of Nederlands het geval is. En toch kan bezig zijn met de Duitse grammatica ontspannen, leuk en bijzonder leerzaam zijn. Zo hoeft Duits niet moeilijk te zijn om aan te leren.

De cursus, die in uw bedrijf op locatie wordt gegeven, gaat uit van de eisen van uw bedrijf en wordt op maat voor iedere groep van maximaal 4 deelnemers samengesteld.